تاريخ به روز رساني: ٣٠/١١/١٣٩٧ ساعت٨:٠٠
 
 
امیدنامه های درج و پذیرش کالا سال 88
اسلاک وکس تولیدی شرکت نفت ایرانول
اسید استیک تولیدی پتروشیمی فن آوران
اسید کلریدریک تولیدی پتروشیمی بندرامام، کارون و شیراز
اسید نیتریک تولیدی پتروشیمی شیراز
اکستراکت تولید شرکت نفت ایرانول
پلی کربنات تولیدی پتروشیمی خوزستان
پلی وینیل کلراید تولیدی پتروشیمی غدیر
دی آمونیوم فسفات تولیدی پتروشیمی رازی
رافینیت C4 تولیدی پتروشیمی بندرامام، امیرکبیر، برزویه، بوعلی سینا و تبریز
روغن پایه تولیدی شرکت نفت ایرانول
 
Copyright © 2010 Parsian Brokerage Co., All Rights Reserved.
By using this site, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.
Powered by : RayanHamAfza.comتعداد بازديدكنندگان