تاريخ به روز رساني: ٣٠/١١/١٣٩٧ ساعت٨:٠٠
 
 
اطلاعیه ها
کارمزد معاملات آتي
فرايند تحويل مشتريان قراردادهاي آتي سکه طلاي امام خميني مربوط به تحويل ارديبهشت ماه 88
شروع دوره معاملات آتي مفتول مس
شرايط تحويل شمش طلاي 1 انسي
روش محاسبه تئوريک قيمت تسويه روزانه موضوع بند ه ماده 36 دستورالعمل اجرائي معاملات آتي در بورس کالاي ايران
تبصره الحاقيه به ماده39 دستورالعمل معاملات قرارداد هاي آتي
اطلاعيه معاملاتي قراردادهاي آتي سکه طلاي تمام بهاي آزادي طرح امام خميني
 
Copyright © 2010 Parsian Brokerage Co., All Rights Reserved.
By using this site, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.
Powered by : RayanHamAfza.comتعداد بازديدكنندگان