تاريخ به روز رساني: ٣٠/١١/١٣٩٧ ساعت٨:٠٠
 
 
امید نامه های درج و پذیرش کالا سال 92
6بنزن تولیدی پتروشیمی اصفهان 1392.04.02
برش سنگین نفتالین دار تولیدی پتروشیمی جم
بوتادین تولیدی پتروشیمی جم
پارازایلین تولیدی پتروشیمی اصفهان 1392.04.02
پلی اتیلن سبک خطی تولید پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تولیدی پتروشیمی جم
سنگ آهن دانه بندی سنگان
شمش روی شرکت شمش روی میهن .pdf1392.01.24
قیر تولیدی آذر دوام یول 1392.03.04
قیر تولیدی ایزونام 1392.03.11
قیر تولیدی پتروصنعت زمرد 13920304
قیر تولیدی پویندگان فن و تجارت بین الملل 1392.04.05
قیر تولیدی عایق بام باستان 1392.02.16
قیر تولیدی فرآورده های قیر کیمیا 1392.05.01
قیر تولیدی قیر و عایق جنت آباد 1392.02.24
قیر تولیدی کیهان توسعه البرز 1392.04.25
قیر شرکت اصفهان قیر 1392.02.07
لوب کات شرکت پالایش نفت تبریز 1392.031.9
مقاطع فولادی و شمش تولیدی گروه ملی صنعتی فولاد ایران 1392.03.25
منو اتیلن گلایکول تولیدی فرسا شیمی 1392.03.25
میلگرد فولادی غیرآلیاژی تولیدی فولاد شاهرود 1392.04.05
وکیوم باتوم تولیدی پالایش نفت لاوان 1392.01.24
 
Copyright © 2010 Parsian Brokerage Co., All Rights Reserved.
By using this site, you agree to the Terms of Service and Privacy Policy.
Powered by : RayanHamAfza.comتعداد بازديدكنندگان